top of page

Plan dela v tekočem letu

Plan dela k.d.Barje za leto 2016

 

Konjerejsko društvo Barje je eno redkih društev v Sloveniji, kareri člani se večinoma ukvarjajo z vzrejo avtohtonega Slovensko hladnokrvnega konja. Člani imajo v svojih hlevih še cca. 150 omenjenih konj, večinoma na Ljubljanskem barju, kateri nudi naravno danost za krmo konj. Redni občni zbor je že 19. po vrsti, tako da se drugo leto obete okrogla 20. obletnica aktivnega delovanja.

 

Delovanje po statutu društva in pričetek leta z rednim občnim zborom.

Društvo namerava v letošnjem letu izpeljat strokovno predavanje, na temo izvor plemenjakov slovensko hladnokrvne pasme. Predavatelj doc. dr. Matjaž Mesarič iz Inštituta za konjerejo in kopitarje Vet. fakultete.

 

V aprilu sodelovati z Turističnim društvom Barje na čistilni akciji.

 

z vpregami in jahači sodelovanje na prvo majski budnici v občini Ig.

 

26 junija sodelovanje z vpregami na prevozu cerkvenih zvonov v Zalogu pri Ljubljani. Na isti datum bi se izpeljala tudi tradicionalna prireditev S konji po Ljubljanskem barju.

 

16 in 17 julija organizacija v sodelovanju Č.S.Rudnik v okviru Ljubljana zelena prestolnica Evrope 2016, strokovno predavanje za občane in člane k.d.Barje, vožnja po Barju z vpregami in predaja funkcije četrtni skupnosti Rožnik.

 

   - udeležba na kasaških dirkah na hipodromu Vrbljene pri Igu.

   - udelžba na pikniku pri članu Žgajnar Maticu na Selah pri Lavrici.

   - v avgustu strokovna ekskurzija na sejem AGRA 2016.

   - v avgustu udeležba na tradicionalnem pohodu domačije Gorc.

   - sodelovanje na dnevu Č.S.Rudnik.

 

25.septembra organizacija tradicionalnega blagoslova konj, na dan sv.Mihaela za Plečnikovo cerkvijo v Črni vasi.

 

Oktober v organizaciji ZRKSHLP sodelovanje pri odbiri mladih žrebčkov za kandidate plemenskih žrebcev in licenciranje pet letnih žrebcev za plemenjake, na hipodromu Stožice.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   Predsednik  KD Barje

   LJ,19.2.2016                                                                                                                            Marjan Trček

bottom of page