top of page

Zgodovina

ZGODOVINA KD BARJE

KD BARJE, je bilo ustanovljeno 22.2.1997, ustanovitelji društva so bili:
Trček Marjan, Škafar Andrej, Žitnik Vladimir, Jamnik Andrej, Škafar Janez, Trček Marjan ml., Kalin Franc, Kalin Jože, Koroša Lilijana, Tomc Stane, Remžgar Jakob, Prešeren Igor, Vidovič Miha.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Žrebec Boris, postavil je temelje slovenske hladnokrne pasme, v eni pripustni sezoni je bilo pregledano brejih 114 kobil na Barju.
 
 

SLOVENSKI HLADNOKRVNI KONJ

IZVOR

Slovenski hladnokrvni konj je avtohtona pasma, ki se je izoblikovala predvsem na področju Severovzhodne Slovenije in Gorenjske na osnovi domačih hladnokrvnih konj. Osnovna populacijo so tvorili konji v tipu medžimurca, ki so jih križali z noriškimi in v manjši meri belgijskimi žrebci. Dokončno je bila pasma izoblikovana s kombinacijskim križanjem z noriškimi konji, ki se uporabljajo še danes.

Populacija konj slovenske hladnokrvne pasme je srednje velika in dovolj stabilna. Zaradi intenzivne reje iz gospodarskih razlogov in razvoja ljubiteljskega konjeništva, kjer ta pasma lahko zasede posamezne niše, se bo število konj slovenske hladnokrvne pasme v prihodnje še povečevalo. Zaznavna je tendenca rejcev po oblikovanju večjih čred plemenskih živali, čeprav še vedno prevladuje reja manjšega števila živali na posameznih posestvih – v povprečju 1,73 kobile na rejca. 

 

UPORABNOST

Rejski cilj je skladen, čvrst, plemenit hladnokrvni konj, srednjega okvira, dobrohotnega značaja in umirjenega  temperamenta, pravilnih in izdatnih hodov, ki je primeren za rabo v vpregi, pa tudi pod sedlom ter za zrejo klavnih žrebet.

 

BISTVENE ZNAČILNOSTI

Hladnokrvni konj srednjega okvira, večje pogosto zmerno konveksne glave, dobro nasajenega in dovolj dolgega vratu, daljšega a globokega, širokega in dobro povezanega trupa in čvrstih dobro formiranih nog ter dobrih hodov. Je konj prijaznega značaja in mirnega temperamenta. Za slovenskega hladnokrvnega konja je značilna čvrsta konstitucija, vztrajnost, dobro izkoriščanje krme ter dobra plodnost

 

REJSKI OKOLIŠI

Redi se po vsej Sloveniji.

                                                                                          Dr.Matjaž  Mesarič

 

 


ZAPUSTIL BRUNO-NERO, ŽREBEC TRDOROGI,
BARJANSKE JE RAVNICE !


Vsako slovo je težko. Od ljudi ali od živali. Nevidne niti prijateljstva se pretrgajo. V srcu ostane le bolečina in spomini.

Po šestih letih » trdega dela » in prijateljevanja z Marjanom je odšel med Kozjansko gričevje ploditi nov rod. Ponosno, z visoko dvignjeno plemenito glavo, je na domačem dvorišču še zadnjič zahrzal vsem v slovo!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAUER – NERO XII. ŽREBEC je original norik, 12 let star plavogrivi lisjak, uvožen iz Avstrije, zadnja leta plemenil v Podsredi na Kozjanskem. Nahaja se na pripustni postaji Trček v Črni vasi na Ljubljanskem Barju.

 

konjerejsko društvo barje, kdbarje, trček marjan, konji, čož, vprega, kolišče, zavarovalnica Generali, Prigo, Visit Ljubljana
konjerejsko društvo barje, kdbarje, trček marjan, konji, čož, vprega, kolišče, zavarovalnica Generali, Prigo, Visit Ljubljana
bottom of page